“La poezio es la linguo dil sonji.”

T. M.domenica 9 dicembre 2018

KANSONI KRISTNASKALA


Kara samideani,

me publikigas nova versiono di Kansoni Kristnaskala:

https://sites.google.com/site/idoverki/Kansoni%20Kristnaskala%202.pdf


Konfronte kun l’anciena versiono, ol kontenas tri chanji mikra, en Nokto Tranquil! ed en Tinklez Klar!.

Felica Kristnasko!

Tiberio

giovedì 16 agosto 2018

mercoledì 15 agosto 2018

Pri la mesajo da Gonçalo Neves

Estimata samideani,

en la forumo Idolisto sioro Gonçalo Neves klamachas kontre la romaneto "L'asasino di Gonçalo".
 
 Yen mea respondo.

Sioro Gonçalo Neves forsan oblivias ke en fiktivajo KOMIKA omno exasperesas ed exajeresas.
Ma me vidas ke me ne exajeris tro multe, nam nun en Idolisto me vidas reakto simila a ta dil pagino 94 (95 di la pdf).
Irgakaze, ne omna eventaji esas referata a la realajo, uli esas inventita o metafori di altra kozi: la konkurenco poeziala esas inventita, o forsan ol volas reprezentar altro. Se "odo" reprezentas "Ido", ka la konkurenco ed envidio poeziala ne povas reprezentar la LINGUALA?

Do sioro Gonçalo Neves facez exameno di koncienco.

Pri lua trahizi, me ne kredas exajerir.

Laste, me vidas ke la loyala sioro Neves tote facile atakas me en forumo ek qua me ekpulsesis (cetere, lua celita o ne tante celita ataki augmentis EVENTIS! ya depos mea ekpulso), e me remarkis ke lu kustumis atakar me anke en altra loki ube me esis absenta.

Do me invitas sioro Neves skribar en tereno komuna, vice poniardagar ye dorso.

Saluti,

Tiberio

P. S. Ultre omno, ilu havas la kurajo atribuar a me la "nesaciebla despito ed odio", qui esas lua.
Ankorfoye la bovo nomas l'asno *kornudo.

domenica 8 luglio 2018

LA LIMONI ESAS ROZEA


Vizitez: La limoni esas rozea (Prilingua Letraro)LA LIMONI ESAS ROZEA

La limoni esas rozea
e l'oranji es tulipea
tamen iti di ula flori
es dil mondo la kolori.

Or l'aciani esas cielea
e la cielo nun prunea:
di la cielo omn aspekti
semblas flori, semblas frukti.

La kolori di la cielo
selektesas per pinselo
sur planketo sat farboza
di piktisto fantazioza.

La sufixo extravaganta
ya ne sempre esas fitanta:
la koloro di la rozi
esas di diversa kozi...

Tiberio Madonna

domenica 27 maggio 2018

L'asasino di Gonçalo


Nova romaneto en Ido:
L'asasino di Gonçalo,
Detektivo-romaneto di cienco-fiktivajo,
da Tiberio Madonna,
mayo 2018,
Editerio La Plumo, Italia,
formato elektronikala PDF,
106 pagini,
gratuita.

Esas la yaro 2206. La famoza poeto Gonçalo Seven de Portugal es asasinata en varma vespero di agosto dum ke il esas vehanta en taxio tra la turboza e trafikoza Berlin dil futuro. La majoritato de la konocanti akuzas Tiberio, altra poeto; tamen la situaciono ne esas klara. L’afero komplikesas, nam aparas pose plusa mortinti.
La brava detektivi Detlef Drogi e Rudolf Scheng facas lo posibla por solvar la misterio.
La ceneyo esas futurala, inter edifici rotacanta ed automobili fluganta.
Subtila filo de esprito e sarkasmo perceptesas en diversa punti di la romaneto.

---

La nova libreto elektronikala esas obtenebla tote gratuite, sendante simpla e-mesajo al adreso: gutipoemi@libero.it

IRGU darfas demandar ol; on anke darfas sendar mesajo vakua, se on volas; lu recevos certe la libreto en sua e-posto-buxo.

Bona lekto!

Tiberio

venerdì 16 febbraio 2018

LA TRAHIZERI

Itere aktuala ca poemo pri la du trahizeri, qui kustumas celebrar mea ekpulso.
Ca poemo esas reakto a lia senfina ODIO e multayara vexadi kontre me, e ne lo kontrea, quon li e Gilles-Philippe Morin volas kredigar da omni, uzante la "unasinsa" forumo, e probante renversar l'afero pleante la rolo di viktimi!
To esas vere shaminda e nauzeiganta.
Un de la trahizeri
GONÇALO NEVES

LA TRAHIZERI

La trahizeri pikas l’una l’altra
e plendas pro l’ veneno bitr ed akra
quan varsis reciproke
li amba nunepoke.

Quo povis ekirar del du pikinti
qui kustum agacar per la sis pinti
di lia skribmanieri
meskina quale pueri?

Povis venar nur plusa mala agi
nur plusa bitr akuzi pro bekagi
nur plusa venenizi
pos lia bas trahizi.

Ma nun ili direktas la veneno
la una kontre l’altra e ca fonteno
frap ya li ye ca foyo
chanjinte sua voyo.

Ne esis evitebla ita piki
ita plendadi dal du fals amiki
pro ke le nekontent
desquieta su sent.

E la nekontenteso certe ven
de envidio qua regnadas suveren,
qua lia anmo invadas,
qua la kordio vexadas.

Pro to li nulo povas kam perboke
varsar veneno ad altri e reciproke
nam l’envidio li rodas,
l’internajon korodas.

Quon plusa nun me povas adjuntar?
Nur ke to omna quo port ad odiar
a nulo bona duktas
ed omnon ya destruktas.

Tiberio MadonnaL’altra trahizero
JAMES CHANDLER

KANSONI KRISTNASKALA

Kara samideani, me publikigas nova versiono di Kansoni Kristnaskala : Konfronte kun l’anciena versiono, ol kontenas tri chanji mikra,...