“La poezio es la linguo dil sonji.”

T. M.domenica 17 marzo 2019

LA LIBRO RAPTERA


Kara samideani,

me prizentas a vi la duesma edituro di la rakonto LA LIBRO RAPTERA. Ol editesis unesmafoye en 2014, e nun me adkargas la nova versiono tote revizita.
 
La versiono en l'Italiana di ca verko, IL LIBRO RAPITORE, donis la nomo a la kolekturo de fabli e rakonti publikigita en 2016 dal editerio Kimerik, ube esas posibla trovar sive la versiono papera sive la e-libro.
 
La rakonto en Ido esas direte e gratuite deskargebla kliktante sur la suba imajo:
 
https://sites.google.com/site/idoverki/LA%20LIBRO%20RAPTERA.pdf?attredirects=0&d=1
 
 
Bona lekto!
 
Tiberio
 

giovedì 21 febbraio 2019

L'ARBORO DIL CIELO

 
Kara lekteri,
 
me ripublikigas anke "L'ARBORO DIL CIELO" kun nova grafika aspekto.
 
Ica rakonto aparis unesmafoye en la numero 1 di la revuo "La Plumo Idala", numero relatanta, inter altro, l'exterterani.
 
Recente, lastasomere, ol aparis kom aparta edituro ma provizore, sen imajizita kovrilo.
 
Nun vi povas deskargar la nova failo per kliktar sur l'imajo:
 
https://sites.google.com/site/idoverki/L%E2%80%99arboro%20dil%20cielo%202.pdf?attredirects=0&d=1
 
 
Kordiale,
 
Tiberio
 

LA SONJO FURTITA

 
Kara lekteri,
 
me rieditas la rakonto "LA SONJO FURTITA" en nova vesto grafika.
 
La rakonto aparis unesmafoye en la numero 2 di la revuo "La Plumo Idala", numero koncernanta la sonji.
 
Pose, en la lasta somero, ol aparis kom libreto nedependanta, ma provizore, sen imajizita kovrilo.
 
Nun vi povas deskargar la nova edituro kliktante sur l'imajo:
 
https://sites.google.com/site/idoverki/La%20sonjo%20furtita%202.pdf?attredirects=0&d=1
 
 
Amikale,
 
Tiberio
 

martedì 12 febbraio 2019

LA MIKRA PUNTO


Kara samideani,

me prizentas en formato PDF la du fabli satira "LA MIKRA PUNTO" e "LA MIKRA PUNTO 2": ca lasta esas la duro dil unesma, e kunmixas anke roli di la du preirinta fabli "LA FORMIKO REDKAPA" e "LA DOLCA OLDINETO"; olu kompozesis origine por la numero 30 dil jurnalo "POSTA MUNDI".
 
La versiono en Esperanto dil unesma fablo "LA MALGRANDA PUNKTO" lastasomere ganis premio en la tradukkonkurso di la FEI, l'Italiana federuro Esperantala.
 
La du verki esas libere deskargebla hike sube: kliktez sur lia imaji.
 
 
LA MIKRA PUNTO:
 
https://sites.google.com/site/idoverki/La%20mikra%20punto.pdf?attredirects=0&d=1
 
 
LA MIKRA PUNTO 2:
 
https://sites.google.com/site/idoverki/La%20mikra%20punto%202.pdf?attredirects=0&d=1
 
 
Bona lekto!
 
Tiberio
 

sabato 2 febbraio 2019

LA DOLCA OLDINETO


Kara amiki,

por vi la fablo "LA DOLCA OLDINETO" en formato PDF, libere deskargebla per kliktar sur l'imajo:

https://sites.google.com/site/idoverki/LA%20DOLCA%20OLDINETO.pdf?attredirects=0&d=1


Amikale,

Tiberio

giovedì 31 gennaio 2019

Senryū-i pri Gonçalo Neves


La mikro krevas:
de la mikra Portugal
il varsas odio.

La despitozo
sputas flami e sango.
Il sink en oli.

La blua plumo
es verda de veneno:
inko di envidio.


mercoledì 30 gennaio 2019

Ripropozo di la romano pri Gonçalo Neves


Kara samideani, me itere propozas la lekto di ca romano:
La romano montras Gonçalo Neves quale il vere esas, sen maskilo e sen la falsa imajo quan il konstruktis cirkum su. La vera Gonçalo, qua nultempe fatigesas frapar e bataliar, esas ta di ca mesajo, quankam il negas lo, ed ilta korespondas a la Gonçalo deskriptita en la romano.

Pluse, l'idistaro mustas savar ke Gonçalo Neves, qua publike montras su polita e jentila, celite sendas privata mesaji por subornar personi kontre altra personi. En la lasta somero il sendis mesajo a la redaktero di Ad-avane! por akre reprimandar il pro lua agado (la reklamo di ca romano en la revuo) e por kalumniar me ed instigar il kontre me.
En la lasta autuno il sendis privata mesajo a la redaktero di la Esperantala revuo Literatura Foiro, por kalumniar me e subornar el kontre me, e por impedar ke me publikigez irgo plusa en ta revuo, ube il reguloze publikigas artikli.
La revui Ad-avane! e Literatura Foiro esis du de la ja pokega revui ube me publikigis ulo, e Gonçalo Neves esis envidioza anke pri to: il obtenis ke me forigesez da la redakteri di ta revui e ke il, kontree, durez kunlaborar kun li.
To ne esas normala konkurenco, ma extrema desloyaleso e poltroneso, til la foleso!
Ca sioro havas nula freno e nula etiko!
Quale en la romano, il pafas blinde kontre la personi qui konkurencas kun il e quin il envidias, ed eliminas li por ke restez nur il!
QUA ESAS LA DIFERO INTER LA ROMANO E LA REALAJO? NULA!

Gonçalo, tu devus nur shamar! Ma forsan tua foleso ne posibligas lo a tu.

---

La nova libreto elektronikala esas obtenebla tote gratuite, sendante simpla e-mesajo al adreso: gutipoemi@libero.it

IRGU darfas demandar ol; on anke darfas sendar mesajo vakua, se on volas; lu recevos certe la libreto en sua e-posto-buxo.

Bona lekto!

Tiberio

LA LIBRO RAPTERA

Kara samideani, me prizentas a vi la duesma edituro di la rakonto LA LIBRO RAPTERA . Ol editesis unesmafoye en 2014, e nun me adkargas l...