“La poezio es la linguo dil sonji.”

T. M.domenica 25 dicembre 2016

LULKANTO POR JESUO


Yen la texto (kantebla) di la kansono en kinesma idiomo: Esperanto!

LULKANTO POR JESUO

Ni na ne na na na
ni na ne na na na na
ni na ne na na na
ni na ne na na na na.

Dormu, dormu, Infaneto,
Vi, rideto de Dio;
en ĉielo Anĝeleto
disfaldas stelan folion.

Ni na ne na na na
ni na ne na na na na.

Sonĝu, sonĝu, kara Bebo,
Vi, de homoj la Vojo;
en ĉielo jen Kerubo
vestas la nokton per ĝojo.

Kaj el kampoj paŝtisteto,
dum Vi dormos, portos ĉi
el papavoj bukedeton
kaj la kapridoj ridetos al Vi.

Ni na ne na na na
ni na ne na na na na
ni na ne na na na na
ni na ne na na na na.

Dormu, sonĝu, ho Bebeto,
gaje kantas el la blu'
kun la steloj l'Anĝeleto,
dolĉa tenera Infano Jesu'.

Tiberio Madonna

E la texto en Esperanto kun la muziko:Itere Felica Kristnasko...
kaj Feliĉan Kristnaskon al Esperantistoj!

Tiberio

domenica 18 dicembre 2016

LULKANSONO POR IESU


Ante multa yari me kompozis, por la tempo Kristnaskala, lulkansono por Iesu (muziko e texto en l'Italiana).

Pose me tradukis la texto, kanteble, a la Hispana ed al Angla, o, plu bone, me skribis la versioni en ta du lingui.

Nun me tradukabas la texto anke ad Ido, skribante anke en ca linguo versiono kantebla.

Me prizentas hike la texto en Ido di la kansono.

Plu sube vi povos askoltar la muziko, sequante la vorti en la filmeto.

Mem plu sube vi trovos anke la texti en l'Italiana, en la Hispana ed en l'Angla, quin vi povos deskargar kliktante sur la ligili.


Yen, unesme, la texto Idala:


LULKANSONO POR IESU

Ni na ni  na  na  na
ni na ni  na  na  na  na
ni na ni  na  na  na
ni na ni  na  na  na  na

Dormez, dormez, kar Bebeo,
Tu, la smailo di Deo;
en la cielo du Anjeleti
dissemas ora steleti.

Ni na ni  na  na  na
ni na ni  na  na  na  na

Sonjez, sonjez, bel Infanto,
Tu, dil homi la Voyo;
en la cielo Anjela Santo
vestiz la nokto per joyo.

E del agri pastoreto,
dum ke Tu esos dormant,
a Tu portos red buketo
e la kapreti Tu admiros smailant.

Ni na ni  na  na  na
ni na ni  na  na  na  na
ni na ni  na  na  na  na
ni na ni  na  na  na  na

Dormez, sonjez, milda Belo,
joye kant en la cielo
omna stelo ed omn Anjelo,
dolca tenera Iesu.

Ni na ni  na  na  na
ni na ni  na  na  na  na
ni na ni  na  na  na  na
ni na ni  na  na  na  na


Tiberio Madonna


Ica esas la muziko, kun la texto:Kliktez sur la sequanta ligili por deskargar la versioni en altra lingui:

Ka plusa lingui? Se vi volas, vi povas tradukar la kansono a via linguo nacionala (Franca, Germana, e c.; esus aparte interesanta havar la texto en plu exotika lingui, qual exemple la Hungariana o mem la Japoniana) od a via preferata linguo artificala.

Se ne, ne suciez: quar lingui esas ja suficanta.

Felica Kristnasko!

Tiberio

sabato 3 dicembre 2016

LA ESPERANTISTO KAJ L'IDISTO

LA ESPERANTISTO KAJ L'IDISTO
 
«Mi sonĝis
kaj sonĝis...
mi sonĝis
promeni feliĉa
sur verda herbejo
verda
kiel Esperanto
mia amata lingvo
kaj mi promenis
promenadis sur la herbo
kaj mi ekkuris
feliĉa
al la libereco plena
en mia suna tago
en mia mondo
da ridetoj!»
 
«Me sonjis
e sonjis...
me sonjis
promenar felica
sur blua maro
blua
quale Ido
mea amata linguo
e me promenis
promenadis sur la aquo
e me sinkeskis
desesperanta
vers la kaptilo vakua
en mea obskura nokto
en mea profundajo
de plori!»

Tiberio Madonna


L'ESPERANTISTA E L'IDISTA
 
«Io ho sognato
e sognato...
ho sognato
di passeggiar felice
su un prato verde
verde
come l'Esperanto
la mia amata lingua
e passeggiavo
a lungo sull'erba
e cominciavo a correre
felice
verso la libertà piena
nel mio giorno di sole
nel mio mondo
di sorrisi!»
 
«Io ho sognato
e sognato...
ho sognato
di passeggiar felice
su un mare azzurro
azzurro
come l'Ido
la mia amata lingua
e passeggiavo
a lungo sull'acqua
e cominciavo ad affondare
disperato
verso la trappola vuota
nella mia notte di tenebra
nella mia profondità
di pianti!»

Tiberio Madonna

LA LIBRO RAPTERA

Kara samideani, me prizentas a vi la duesma edituro di la rakonto LA LIBRO RAPTERA . Ol editesis unesmafoye en 2014, e nur me adkargas l...