“La poezio es la linguo dil sonji.”

T. M.lunedì 6 aprile 2009

GUTI DE OMBRO / E GUTI DE LUMO

GUTI DE OMBRO
E GUTI DE LUMO

La blueso profunda
dil oceano
qua kolorizas per nokto
la vivo
gutif adsur mea spirito
frajil
lejer quale folio
qua chanjas direkto
che suflo
di vento,
qua chanjas koloro
che radio
di suno
montrante
al kreuri
sua verdeso maxim intensa,
ulfoye dum poka,
ulfoye
dum multa pazi
de mea konfuz irado
timoza e dubitoza.

Ulfoye dum multa,
ulfoye
dum poka salti
de mea nestabil saltado
tremetanta e necerta,
adsur mea anmo
lejer
frajil quale saponbulo
qua krevas
ruptesante
aden mil guteti
minuskul
che feblega
frolar,
qua flugas
libracante
che la berso di la brizo
montrante
en sua rotacar
mil astoniva kolori,
gutif
l’azuro sunoz
dil maro kristalatra
qua kolorizas per lumo
la vivo.


T. M.

Nessun commento:

Posta un commento

LA LIBRO RAPTERA

Kara samideani, me prizentas a vi la duesma edituro di la rakonto LA LIBRO RAPTERA . Ol editesis unesmafoye en 2014, e nun me adkargas l...