“La poezio es la linguo dil sonji.”

T. M.lunedì 13 febbraio 2017

L’AUTOMOBILI

L’AUTOMOBILI

Ni esas
la bel automobili
ni esas
la rapid automobili
la vehili
di ni ipsa
tra la mondala stradi
dum kuradi
e kuri
dum skripturi
kurta e longa.
Ni movas
min rapide
ni movas
plu rapide
nun adhike
nun adibe.
E nia motoro pensas
laboras diligente
lua peci turnas jiras
iras
explozetas…
E la fingri ek gumo
skribas l’itinerario
di nia pensi
di nia kuri
tra la stradi e tra la prati
tra harda roki e sunoza plaji
sen haltar
dum ke ni kuras
dum ke duras
esar benzino.
La ronda fingri
desegnas l’itinerario
di nia fantazio,
per sua mola gumo
portas la plumo
adavane
ma sen savar adube:
li voyajos tra la loki
renkontrota
plaji e roki
mol e harda
stradi e prati
griz e verda
li ne savas
lo venonta
li ne savas
le lektonta.
Li nur savas ke li skriptos
dum ke esos
benzino.
La motoro duros alerte
la laboro
dum ke fluos
benzino.
E la roti lasos traci
dil rotaci…
sur la prati verd e mol
sur la plaji marveloz
e nula traco esos videbla
sur la roki desagreabla
aspere pintizita
sur la stradi asfaltizita
hard e griza
glat e kolda
sen poezio
sen varmeso…
Ma certe
alerte
l’automobili kuros
e pasos
tra omna loki
prati e roki
chanjebla e nechanjebla
imprimante e ne imprimante
impresante e ne impresante.
Sen haltar.
Dum ke li havos
benzino.

Tiberio Madonna

1 commento:

 1. Plusa poemo por le maxim inteligenta.
  Quo esas l’automobili? Quo esas la motoro? E la kuri? Quo esas la roti? E la loki? E la traci?
  Ma to quo importas es:
  QUO ESAS LA BENZINO?
  Ne ruptez via kapo.

  RispondiElimina

LA LIBRO RAPTERA

Kara samideani, me prizentas a vi la duesma edituro di la rakonto LA LIBRO RAPTERA . Ol editesis unesmafoye en 2014, e nun me adkargas l...