“La poezio es la linguo dil sonji.”

T. M.mercoledì 15 agosto 2018

Pri la mesajo da Gonçalo Neves

Estimata samideani,

en la forumo Idolisto sioro Gonçalo Neves klamachas kontre la romaneto "L'asasino di Gonçalo".
 
 Yen mea respondo.

Sioro Gonçalo Neves forsan oblivias ke en fiktivajo KOMIKA omno exasperesas ed exajeresas.
Ma me vidas ke me ne exajeris tro multe, nam nun en Idolisto me vidas reakto simila a ta dil pagino 94 (95 di la pdf).
Irgakaze, ne omna eventaji esas referata a la realajo, uli esas inventita o metafori di altra kozi: la konkurenco poeziala esas inventita, o forsan ol volas reprezentar altro. Se "odo" reprezentas "Ido", ka la konkurenco ed envidio poeziala ne povas reprezentar la LINGUALA?

Do sioro Gonçalo Neves facez exameno di koncienco.

Pri lua trahizi, me ne kredas exajerir.

Laste, me vidas ke la loyala sioro Neves tote facile atakas me en forumo ek qua me ekpulsesis (cetere, lua celita o ne tante celita ataki augmentis EVENTIS! ya depos mea ekpulso), e me remarkis ke lu kustumis atakar me anke en altra loki ube me esis absenta.

Do me invitas sioro Neves skribar en tereno komuna, vice poniardagar ye dorso.

Saluti,

Tiberio

P. S. Ultre omno, ilu havas la kurajo atribuar a me la "nesaciebla despito ed odio", qui esas lua.
Ankorfoye la bovo nomas l'asno *kornudo.

Nessun commento:

Posta un commento

LA LIBRO RAPTERA

Kara samideani, me prizentas a vi la duesma edituro di la rakonto LA LIBRO RAPTERA . Ol editesis unesmafoye en 2014, e nun me adkargas l...