“La poezio es la linguo dil sonji.”

T. M.venerdì 1 febbraio 2013

LA POEMO

LA POEMO

 

Sur la pinto di la plumo

aparis la poemo

e la vorti ekiris ol

quale aquo de la fonto

ed ekirante atachis su

elegante sur papero

sur qua la tenua plumo

movis ya quale dansisto

kun turni, salti e pirueti

en la teatro dil kayero.

En la fino dil pagino

la plumo nepaciente

fremisante quik demandis

ke ol turnez nemediate

por ajile vestizar

plusa blanka pagino

per sua richa broduri.

E pose plusa

e pose plusa

e pose ankore plusa.

E kande la plumo fatigita

skribis tandem la lasta punto,

omna pagini ensemble

interbatis euforioza

en entuziasmoza aplaudo.

La plumo ya kontenta

iris kushar su

sur la ligna skribotablo

e la kayero saturita

delikate klozis su.

 

T. M.

3 commenti:

LA LIBRO RAPTERA

Kara samideani, me prizentas a vi la duesma edituro di la rakonto LA LIBRO RAPTERA . Ol editesis unesmafoye en 2014, e nun me adkargas l...